Handleiding Procesverslag
 

Je procesverslag hoort bij je praktische werkstuk en is een exameneis.

Je procesverslag is een multomap met inhoud.

In het procesverslag laat je de ontwikkeling zien van je werkstuk van begin tot eind. Bovendien kan het dienen als een evaluatie voor jezelf en je docent. Niet alles aan je werkstuk hoeft namelijk goed te zijn. (Dat is zelfs meestal het geval.) Het kan best zijn dat er dingen zijn waar je niet bent uitgekomen. Dat je die signaleert en wellicht kunt aangeven waar en hoe ze ontstaan zijn en hoe ze eventueel volgende keer kunnen worden opgelost, laat zien dat je nauw betrokken bent geweest bij je werk en dat je ervan hebt geleerd.

Je procesverslag dient bij de presentatie van je werkstuk te worden overlegd.

N.B. Niet alles hoeft te worden geschreven; soms kun je dingen veel beter uitleggen door beelden. Maak er, als het even kan, een beeldend werkstuk van. Het bevat in ieder geval al je schetsen en voorstudies.
Behandel in je procesverslag het volgende:

DEEL 1
Wat is het thema van je werkstuk?
Wat is het onderwerp van je werkstuk?
Wat wil je met je werkstuk laten zien?
Aan welke eisen moet je werkstuk voldoen zodat het geslaagd genoemd kan worden? Betrek hierbij inhoud, vorm en functie. Vraag jezelf in ieder geval af:
- Wat is de uit te beelden boodschap?
- Welke compositie gebruik ik daarvoor?
- Welke vorm krijgt mijn werkstuk en waarom?
- Welk materiaal is het meest geschikt en waarom?
- Hoe groot wordt mijn werkstuk en waarom?
- Maak ik gebruik van kleur en waarom?

DEEL 2
Hierin beschrijf je je werkproces en de resultaten ervan. Voldoet je werkstuk aan de criteria die je voor ogen had? (zie deel 1) Heb je je plan misschien aangepast? Zo ja, waarom en hoe? Ben je moeilijkheden tegengekomen en hoe heb je die overwonnen? Wat is je eindoordeel?

Als je tijdens het werken steeds even korte aantekeningetjes maakt, b.v. elke laatste vijf minuten van de les, ontstaat al gauw haast vanzelf een procesverslag. Je hoeft het dan alleen nog maar even netjes uit te werken en bij je werkstuk te voegen.